Uslovi korišćenja

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama:

Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje Maštalica Svaštalica objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja. Maštalica Svaštalica može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Maštalica Svaštalica stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga, Maštalica Svaštalica ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa ovog sajta jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj Internet stranici.

Isklučenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju Maštalica Svaštalica na sopstvenu odgovornost. Maštalica Svaštalica nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dogode prilikom upotrebe Internet prezentacije Maštalica Svaštalica ili usluga koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji.

Maštalica Svaštalica neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, ili uopšte bilo koju drugu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Autorska prava

Sadržaj ove Internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada  vlasniku. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa.

Promena pravila

Vlasnik internet prezentacije zadržava pravo da bez prethodne najave promeni Uslove korišćenja.

Prikupljanje i zaštita podataka korisnika

Maštalica Svaštalica štiti vašu privatnost u skladu sa zakonskim propisima. Na ovom sajtu postoji mogućnost prikupljanja vaših ličnih podataka (ime, prezime, telefonski broj, adresa, e-mail adresa). Pomenute podatke ostavljate dobrovoljno u formularu čime dajete saglasnost da se ti podaci koriste u svrhu kontakata, statističke obrade posećenosti našeg sajta ili naknadnog informisanja o ponudi ili sniženjima. Korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste upoznati sa načinom prikupljanja ličnih podataka, u skladu sa zakonom i da ste saglasni sa obradom (elektronskom i fizičkom) istih.

Imate pravo da datu saglasnost opozovete u svako doba putem pismenog obaveštenja, kao i sva zakonska prava u slučaju da smatrate da je došlo do nedozvoljene obrade podataka (pravo na obaveštenje, uvid u podatke i dr).

Korišćenje kolačića

Korišćenjem ovog sajta prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačić koji se postavljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom vaše posete web sajtu šalju nazad informacije o sajtovima sa kojih ste došli na naš sajt i kretanju kroz naš sajt. Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posetilaca našeg veb-sajta kako bi mogli da poboljšamo pretragu sajta i unapredimo funkcionisanja web sajta. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili nekih kolačića. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na likovima https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr i https://www.google.com/intl/sr/policies/technologies/cookies/.

Stranice www.mastalicasvastalica.rs služe se Google Analytics statistikom. Pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našim sajtom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnim usluzi Google Analytics (npr. Google Tag Manager i drugima). Više informacija o Google Analytics možete potražiti na inku https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs….